welkom school

Kinderen mogen naar school als ze 4 jaar zijn. Ongeveer een jaar voor die tijd zijn de ouders welkom op een informatieavond, datum en tijd kunt u vinden op de website van de school. Dit jaar zullen er 3 informatieavonden plaatsvinden: donderdag 16 november 2017, donderdag 25 januari 2018 en dinsdag 6 februari 2018. Het doel van deze avond is op informele wijze kennismaken met de school. U krijgt informatie over het onderwijs, de identiteit en de organisatie op school. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en er vindt een rondleiding door de school plaats. Als ouders besluiten hun kind naar onze school te sturen, krijgen zij aanmeldingsformulieren toegestuurd die zij ingevuld weer in leveren bij de school, liefst vóór 1 april 2018.

Ook als de keuze niet valt op onze school, horen we dat graag.

Wennen aan school
Kinderen mogen, voordat ze echt naar school gaan, eerst een ‘dagje’ meedraaien. Op ‘De Wegwijzer’ is hiervoor is een vaste dag gekozen, nl. de woensdag voor ze op school komen. De betreffende leerkracht nodigt u met uw kind vóór die tijd uit om op school te komen kennismaken.